• Váš nákupní košík je prázdný!

Historie

Pan Jiří Novák navázal na rodinnou tradici v oboru šperkařském, která počíná rokem 1863. V tomto roce Alfons Novák dostává od zlatnické obce povolení k provozování šperkařské činnosti. Jeho syn Jiří Novák pokračuje v jeho řemeslné tradici a po ukončení střední Umělecko-průmyslové školy v Turnově se plně věnuje tomuto oboru. V padesátých letech minulého století byla činnost nedobrovolně prěrušena a komunistickou stranou znárodněna jak maloobchodní síť, tak i výrobní provozovna. V roce 1988 po uvolnění možnosti podnikat pod národním výborem v oblasti služeb nastává nový podnikatelský podnět ke šperkařské činnosti, kterou zahájí pan Jiří Novák ml. a svoji činnost zaregistroval u Puncovního úřadu a získal pořadové číslo 2, které vlastní dodnes.

Po revoluci v roce 1989 se činnost rozšířila a umožnila v oboru volné podnikání. V těchto letech se zaměřuje především na obchodní činnost a to v maloobchodní sféře a v roce 1992 zahajuje velkoobchodní provoz. Výrobní činnost, ke které má pan Jiří Novák nejblíže na podzim roku 1995 rozšířil a přijal nové zaměstnance do výrobního procesu. V této činnosti se společnost pana Jiřího Nováka rozšiřuje a technologicky hledá nové možnosti k docílení vysoké kvality zboží.